Element: Caseta (F-58)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-58

Coordenades GPS

30 T 728474 4464954

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

343

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Planta singular i tipus representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla, vora Les Sènies.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Casetes, sènies i Creu de l'Americà, a prop.

Elements interiors

Pedres de seient. El sòl està més baix que el terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses de 1,15 m de llargària. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,95 a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 1,95 m.i Dàmetres interiors de la planta: 2,50 m i 3,00 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: