Element: Caseta (F-57)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-57

Coordenades GPS

30 T 728599 4465133

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

297

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Creu de l'Americà a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Anell perimetral parcial. Creu de l'Americà a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

5

Forma planta exterior

Circular amb anell parcial.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals, amb anell parcial, i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i rematada amb grans lloses. Amb eixida de fums. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses de 1,15 m de llargària, amb volada de lloses a sobre. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,70 m dalt i 1,00 a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,40 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m.i Dàmetre interior de la planta: 2,70 m. Perímetre exterior caseta: 13,30 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: