Element: Caseta (F-56)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-56

Coordenades GPS

30 T 728848 4465370

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

201

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entorn i bellesa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla, vora una casa.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Creu de l'Americà a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Arbres, Creu de l'Americà i caseta dins el tancat d'una casa, prop.

Elements interiors

Respirall a nivell de sòl a l'esquerra de l'entrada.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses, de 1,30 m de llargària, que sobresurt de la paret. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,60 m dalt i 1,00 a la base. Pintada il·legible a la brancalada esquerre.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular gran. Gruix dels murs: 0,90 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,40 m i 2,10 m. Perímetre exterior caseta: 13,50 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: