Element: Caseta (F-55)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-55

Coordenades GPS

30 T 728747 4465324

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

231

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, coronament i bellesa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla, vora una casa.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Creu de l'Americà a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Anell perimetral complet de 0,80 m d'ample i 1,00 m d'alt; caseta assolada, Creu Americà i casa, prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular amb anell complet.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals, amb anell, i coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària pronunciada

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i rematada amb lloses per formar eixida de fums. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses, de 0,80 m de llargària. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,50 m dalt i 1,80 a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,90 m. Alçada murs per l'exterior: 1,75 m. Diàmetre interior de la planta: 3,50 m. Perímetre exterior caseta: 15,80 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: