Element: Caseta (F-52)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-52

Coordenades GPS

30 T 727857 4465348

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

178

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat i bellesa entorn.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al Cap del Pla.

Elements exteriors associats

Parets al davant de l'entrada delimitant sender d'accés. Cap del Pla, a prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall, lloses i terra. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 0,85 m de llargària. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,70 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m.i Dàmetre interior de la planta: 2,70 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: