Element: Caseta (B-57)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-57

Coordenades GPS

30T 729542 4467335

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

278

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura del Pla, prop del mas.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Cabedo.

Elements exteriors associats

Dues casetes, parets de separació de bancals i el Mas del Planillar, prop.

 

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall, lloses i terra. Inici de mur, a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,75 m. dalt i 1,10 m. a la base Els paràments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Murs

Els paràments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,30 m i 2,95 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

(parets exteriors un poc enderrocades i falta recobriment de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: