Element: Caseta (F-51)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-51

Coordenades GPS

30 T 727824 4465186

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

189

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia singular (entrada)

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Caseta assolada i mas Cap del Pla, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 0,70 m de llargària. Alçada: 0,60 m. Amplària: 0,40 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,40 m. Alçada murs per l'exterior: 1,20 m. Diàmetre interior de la planta: 1,80 m. Perímetre exterior caseta: 9,90 m.

Notes

(parets exteriors enderrocades en dos punts)

FOTOGRAFIES

Related Images: