Element: Caseta (F-50)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-50

Coordenades GPS

30 T 727961 4465146

Orientació

O

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

350

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Coberta i emplaçament

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a parets en perpendicular, en la Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Arbre a l'entrada, parets on s'adossa i roca mare davant l'entrada, en la Rambla.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva, feta amb grans lloses, recoberta de terra i lloses. Inici a l'alçada de 0,80 m del sòl.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses, de 1,00 m de llargària, que formen part de la coberta. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,80 m a la base. Encarada a la Rambla.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular i llosa fina dins. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,20 m. Diàmetre interior de la planta: 1,50 m. Perímetre exterior caseta: 10,00 m.

Notes

(algún xicotet enderroc en les parets exteriors al darrere)

FOTOGRAFIES

Related Images: