Element: Caseta (F-48)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-48

Coordenades GPS

30 T 726865 4464571

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

33

Parcel·la

152

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Planta singular, bellesa i entorn.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura, prop de mas del Boiro

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Roca mare a l'entrada, sobre la que assenta la caseta, i parets i marges, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Quadrada.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària volada sobre mur.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada, amb volada pronunciada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,70 m. Atrompetada.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,60 m. Alçada murs per l'exterior: 2,05 m. Diàmetre interior de la planta: 2,70 m. Perímetre exterior caseta: 17,10 m.

Notes

(llinda partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: