Element: Caseta (F-47)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-47

Coordenades GPS

30 T 726918 4464376

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

33

Parcel·la

153

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Planta i entrada-cúpula, singulars.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura, prop de mas del Boiro

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Parets de límit de propietats, paravent i corral descobert, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Quadrada.

Forma planta interior

Quadrada.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de lloses. Inici en correspondència amb la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb arc primitiu de lloses. Alçada màxima: 1,20 m. Amplària a la base: 1,00 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular i molta llosa. Gruix dels murs: 0,50 m. Les brancalades de l'entrada conformen també els murs interiors de la caseta

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,25 m. Alçada murs per l'exterior: 1,30 m. Mesures interiors de la planta: 1,00 m x 1,30 m. Perímetre exterior caseta: 7,25 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: