Element: Caseta (F-46)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-46

Coordenades GPS

30 T 726654 4464244

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

33

Parcel·la

154

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Planta i cúpula, singulars.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura, prop de mas del Boiro

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Esbarzers a l'entrada i parets de sender antic i de límit de propietats, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Quadrada.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària volada sobre mur.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada, amb volada pronunciada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,65 m. Amplària: 0,80 m dalt i 0,95 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular menuda. Gruix dels murs: 0,90 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,70 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Diàmetre interior de la planta: 3,10 m. Perímetre exterior caseta: 22,10 m.

Notes

(esbarzers a l'entrada)

FOTOGRAFIES

Related Images: