Element: Caseta (F-45)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-45

Coordenades GPS

30 T 726084 4463293

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

31

Parcel·la

133

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Detalls, bellesa i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura, vora La Corralissa.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Corral al davant de 3,00 m de diàmetre, amb dues gateres, dues finestres i una obertura d'entrada amb forats per la portera i lloses a la base. Parets de via pecuària i del tancat que inclou dues casetes més i moltes parets, baix del mas La Corralissa.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,50 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,55 m. Amplària: 0,45 m dalt i 1,00 m a la base. 0,95 m d'ample l'obertura del corral.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 1,00 m. Els murs del corral són de 1,50 m d'alt i 0,60 m d'ample.

Dimensions

Alçada màxima a l'interior: 2,25 m. Alçada murs per l'exterior: 1,65 m. Diàmetre interior de la planta: 3,20 m. Perímetre exterior caseta: 16,00 m. (25 m. amb corral)

Notes

(la cúpula està enfonsant-se i la paret del corral està desplomada)

FOTOGRAFIES