Element: Caseta (F-44)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-44

Coordenades GPS

30 T 728060 4464226

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

121

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, prop de l'Alforí.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Elements interiors

El sòl està més baix que el terreny exterior. Gerrer a SO, de 40x78x70, en cm, amb llinda partida.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, rematada amb grans lloses i recoberta de cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,40 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,65 m. Amplària: 0,65 m dalt i 0,95 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,05 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Diàmetre interior de la planta: 2,70 m. Perímetre exterior caseta: 13,10 m.

Notes

(paret exterior a NO, enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: