Element: Caseta (E-33)

Fitxa de dades

Codi Identificació

E-33

Coordenades GPS

30 T 730547 4464850

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

38

Parcel·la

45

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, qualitat i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys erms, prop de Font de la Randera

Ubicació respecte a camí públic

GR 7.

Elements exteriors associats

Anell perimetral parcial; i altres elements de la zona d'interès, a prop.

Elements interiors

El sòl és de roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb anell i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra, amb eixida de fums. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,10 m de llargària, recolzada sobre dues pedres volades Alçada: 1,70 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,90 m a la base. Atrompetada. Pedres en base, sobreeixnt de mur.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,85 m. Alçada murs per l'exterior: 2,10 m. Diàmetre interior de la planta: 2,80 m. Perímetre exterior caseta: 19,60 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: