Element: Caseta (B-74)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-74

Coordenades GPS

30 T 728521 4465970

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

40

Parcel·la

11

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Privada

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a l'extrem d'un marge, vora La Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes a La Solaneta.

Elements exteriors associats

Rampes a l'entrada; marges de pedra seca on s'adossa; Mas de la Solaneta i Les Ventes, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular

Forma planta interior

Irregular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva rematada amb gran llosa i recoberta de cascall. Inici a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda doble de lloses. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,56 m dalt i 0,86 a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,34 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Mesures interiors de la planta: 2,15 m. Perímetre exterior caseta: 12,70 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: