Element: Caseta (E-30)

Fitxa de dades

Codi Identificació

E-30

Coordenades GPS

30 T 730579 4465343

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

38

Parcel·la

35

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Proporcions i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare, a l'est del tossal de l'Hostal.

Ubicació respecte a camí públic

GR 7.

Elements exteriors associats

Parets amb aparells diversos, molt interessants; altres elements de la zona d'interès, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Quadrada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva, rematada amb lloses molt grans i recoberta de cascall i lloses. Inici a 1,50 m.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,80 m dalt i 1,00 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular gran. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Mesures interiors de la planta: 2,00 m i 3,20 m. Perímetre exterior caseta: 7,20 m.

Notes

(paret exterior posterior, enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: