Element: Caseta doble (B-59)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-59

Coordenades GPS

30T 729287 4467280

Orientació

NO

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

311

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia singular i qualitat.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla, prop del mas.

Ubicació respecte a camí públic

Prop de la Pista del Mas de Cabedo.

Elements exteriors associats

Altra caseta formant conjunt amb esta, amb corral davanter compartit i el Mas del Planillar, prop.

Elements interiors

Pals empotrats als murs, pedres de seient i gerrer a SE de 35x30x50, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular amb tres / dos anells perimetrals complets.

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets verticals, amb anells, i coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici de mur interior, a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses /doble de lloses i arc dovelat a sobre. Alçada: 1,60 /1,40 m. Amplària: 0,30 /0,50 m dalt i 0,60 /0,70 a la base.

Murs

Els paraments exteriors, fets amb pedra irregular, es conformen amb tres /dos anells perimetrals de 1,10, 0,60 i 0,50 m d'alçada, respectivament / 1,20 i 0,60 m d'alçada. Gruix dels murs: 0,90 / 0,70 m, mesurat a l'entrada, ubicada al segón anell.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 3,30 /2,70 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 /2,00 m. Diàmetre interior de la planta: 3,00 /2,80 m. Perímetre exterior caseta: 14,20 /14,30 m.

Notes

(orientació NO / SE)

FOTOGRAFIES

Related Images: