Element: Caseta (C-12)

Fitxa de dades

Codi Identificació

C-12

Coordenades GPS

30 T 728580 4467425

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

35

Parcel·la

9003

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus representatiu, bellesa i entorn.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret de via pecuària.

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de Dolores (pista i via pecuària)

Elements exteriors associats

Anell perimetral; parets, marges, abrics, altres casetes i el Mas de Toni, a prop.

Elements interiors

El sòl està més baix que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular amb anell complet.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall, amb eixida de fums. Inici a l’alçada de 1,40 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 0,90 m de llargària. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,50 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets de pedra irregular. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,75 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Diàmetre interior de la planta: 2,75 m. Perímetre exterior caseta: 14,50 m.

Notes

(falta recobriment de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: