Element: Caseta (C-14)

Fitxa de dades

Codi Identificació

C-14

Coordenades GPS

30T 728919 4466430

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

35

Parcel·la

132

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus singular, bellesa i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada, vora la pista, en terrenys del mas de Celades.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de les Ventes al mas de Celades.

Elements exteriors associats

Altres elements vinculats al mas, a prop.

Elements interiors

EL sòl està més baix que el terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular

Forma planta interior

Quadrada.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, rematada amb grans lloses i recoberta de vegetació. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de llosa de 1,05 m de llargària. Alçada: 0,90 m. Amplària: 0,70 m dalt i 0,85 m a la base. Amb porta i marc de fusta.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,35 m. Mesures interiors de la planta: 2,20 m i 2,50 m. Perímetre exterior caseta: 12,40 m.

Notes

FOTOGRAFIES