Element: Caseta (C-11)

Fitxa de dades

Codi Identificació

C-11

Coordenades GPS

30 T 728440 4467185

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

35

Parcel·la

88

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus representatiu i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys erms, vora via pecuària

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de Dolores (pista i via pecuària)

Elements exteriors associats

Parets, marges, altres casetes i el Mas de Toni, a prop.

Elements interiors

El sòl està més alt que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, rematada amb grans lloses i recoberta de lloses, amb eixida de fums. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,85 m. Amb rejilla metàl·lica.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets de pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m. Diàmetre interior de la planta: 1,80 m. Perímetre exterior caseta: 11,00 m.

Notes

(falta recobriment de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: