Element: Caseta (B-73)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-73

Coordenades GPS

30 T 729753 4466751

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

36

Parcel·la

343

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipus representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de l'Estrella.

Elements exteriors associats

Paret on s'adossa i arbre gran a l'entrada (caseta inaccessible); Escola de Camp a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Irregular.

Forma planta interior

Irregular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses i cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,60 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,55 m, a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,95 m i 1,30 m. Perímetre exterior caseta: 10,50 m.

Notes

(arbre a l'entrada).

FOTOGRAFIES

Related Images: