Element: Caseta (B-72)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-72

Coordenades GPS

30 T 729806 4466692

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

36

Parcel·la

345

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Privada

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys erms del Pla, prop de Escola de Camp

Ubicació respecte a camí públic

Pista de l'Estrella.

Elements exteriors associats

Escola de Camp.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular, amb anell perimetral complet.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses i cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple d'una única llosa de 1,10 m de llargària, amb volada a sobre. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,75 m. La volada forma part de el remat dels murs.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular, rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,70 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,60 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Diàmetre interior de la planta: 3,10 m. Perímetre exterior caseta: 17,30 m.

Notes

(part superior de la paret exterior a nord, enderrocada).

FOTOGRAFIES

Related Images: