Element: Caseta (B-71)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-71

Coordenades GPS

30 T 729813 4466652

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

36

Parcel·la

353

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipus representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys erms del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de l'Estrella.

Elements exteriors associats

Rampa a l'entrada.

Elements interiors

Gerrer a oest de dimensions 50x50x50, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses i cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de una única llosa de 1,20 m de llargària, amb volada a sobre. Alçada: 1,45 m. Amplària: 0,70 m dalt i 1,00 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular, rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,80 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,25 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m. Diàmetre interior de la planta: 2,85 m. Perímetre exterior caseta: 13,60 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: