Element: Caseta (B-70)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-70

Coordenades GPS

30 T 730647 4468342

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

36

Parcel·la

2

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i conjunt arquitectònic mas.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a ràfel en terrenys del mas Casa Gorreta.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera del Pla.

Elements exteriors associats

Corral davant l'entrada; parets, era i altres elements vinculats al mas, a la vora; bassa del Pla, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i vegetació (crases). Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 1,05 m de llargària. Alçada: 0,95 m. Amplària: 0,70 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m, a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,70 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Diàmetre interior de la planta: 1,80 m. Perímetre exterior caseta: 10,40 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: