Element: Caseta (B-69)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-69

Coordenades GPS

30 T 730661 4468332

Orientació

O

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

36

Parcel·la

2

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i conjunt arquitectònic mas.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys del mas Casa Gorreta.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera del Pla.

Elements exteriors associats

Parets, era i altres elements vinculats al mas, a la vora; bassa del Pla, mas El Trenta-Deu, gerrer, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i vegetació (crases). Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses. Alçada: 0,70 m. Amplària: 0,60 m. Xapa metàl·lica de porta

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m, a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,00 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m. Diàmetre interior de la planta: 2,00 m. Perímetre exterior caseta: 11,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: