Element: Caseta (B-68)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-68

Coordenades GPS

30 T 731017 4468167

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

37

Parcel·la

3

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Proporcions, bellesa i emplaçament

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Pla al Boi.

Elements exteriors associats

Bassa del Pla, mas El Trenta-Deu, gerrer, paravent i caseta, a prop.

Elements interiors

El sòl està més baix que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses, de 0,90 m de llargària. Alçada: 0,70 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,60 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m, a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,20 m. Alçada murs per l'exterior: 0,90 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,20 m i 1,60 m. Perímetre exterior caseta: 7,70 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: