Element: Caseta (B-66)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-66

Coordenades GPS

30T 729042 4466598

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

422

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Detalls i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a mur en bancals cultivats, prop de Mas de Celades.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Celades.

Elements exteriors associats

Marges de bancals, caseta adossada i el Mas de Celades, prop.

Elements interiors

Pedres de seient i gerrer a oest de dimensions 60x50x60, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall (molts fòssils). Inici des de mur, a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,60 m de llargària. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,50 m dalt i 1,10 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,00 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 3,20 m. Perímetre exterior caseta: 16,00 m.

Notes

(paret exterior a est i part del recobriment de coberta, enderrocats; parets cedint cap endins)

FOTOGRAFIES

Related Images: