Element: Pou (B-01)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-01

Coordenades GPS

30T 732004 4470866

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

2

Parcel·la

51

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, tipologia i zona d'interès

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en terrenys cultivats, al Mas de la Solana.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Boi, vessant nord, prop de la Font Nova

Elements exteriors associats

Un refugi integrat bancals amunt cap al nord. Mas amb dues casetes (448, 449) a prop.

Elements interiors

Bigues de fusta empotrades diametralment, a diverses altures. No té aigua a dins, però si humitat.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrat en la pendent de la muntanya)

Forma planta interior

Rectangular

Forma secció exterior

Parets verticals del marge i coberta poc pronunciada, mig soterrada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i terra. Inici a l’alçada del nivell de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 1,05 m de llargària. Hi havia porta de fusta. Graó Alçada màxima de l’obertura: 1,12 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,51 m. Sense avantpit.

Murs

Els paraments exteriors són verticals (marge), fets amb pedra irregular. Gruix dels murs és de 0,97 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,30 m (des del sòl ext.) Alçada murs per l'exterior: 1,50 m. (total) Alçada de l’avant pit: 0 m. Mesures interiors de la planta: 1,40 m i 2,00 m. Perímetre exterior caseta: — Profunditat del receptacle per a l’aigua: 1,65 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: