Element: Caseta (B-64)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-64

Coordenades GPS

30T 729592 4466409

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

409

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, i exemplar representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a mur en bancals erms, prop de Mas de Celades.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Celades.

Elements exteriors associats

Parets de separació de bancals, corral rectangular descobert i el Mas de Celades, prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular amb anell perimetral complet

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals, amb anell i remat de lloses, i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur, a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda de simple de lloses de 1,10 m de llargària, amb volada de 30 cm a sobre. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,80 a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular i remat de lloses. Gruix dels murs: 0,55 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,40 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,80 m i 2,60 m. Perímetre exterior caseta: 11,50 m.

Notes

(falten lloses en coberta, entra aigua)

FOTOGRAFIES

Related Images: