Element: Caseta (B-56)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-56

Coordenades GPS

30T 729492 4467485

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

259

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Llinda i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla, prop del mas.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Cabedo.

Elements exteriors associats

Dues casetes, parets de separació de bancals i el Mas del Planillar, prop.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva rebaixada, recoberta de cascall i lloses. Inici de mur, a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda doble de lloses de 1,30 m de llargària, una damunt l'altra. Atrompetada. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,70 m dalt i 1,00 a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l'interior: 2,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Diàmetre interior de la planta: 3,20 m. Perímetre exterior caseta: 15,00 m.

Notes

(la coberta està enfonsant-se)

FOTOGRAFIES

Related Images: