Element: Caseta (A-81)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-81

Coordenades GPS

30 T 730106 4470732

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

22

Parcel·la

27

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus de pedra i entrada

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge de bancal erm, al Mas de Pepe Tèrio

Ubicació respecte a camí públic

Pista al Mas de Pepe Tèrio

Elements exteriors associats

Marge de pedra seca on s’integra i contrafort; refugis integrats i el Mas del Coronel, a prop; via pecuària doble al Mas de Pepe Tèrio i fites de pedra, senyalitzant el sender a l'Estrella, prop.

Elements interiors

El sòl està més alt que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Quadrada adossada al marge d’un bancal

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l'alçada del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Arc primitiu de lloses, en correspondència amb la coberta. Graó baix de lloses planes de 20 cm. Alçada màxima de l’obertura: 1,10 m. Amplària de l’obertura baix: 1,05 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb lloses, principalment. Les brancades de l'entrada conformen també els murs interiors de la caseta.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,40 m. Alçada murs per l'exterior: 1,35 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,55 m i 2,10 m. Perímetre exterior caseta: 12,30 m.

Notes

(falten lloses de coberta)

FOTOGRAFIES