Element: Caseta (A-40)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-40

Coordenades GPS

30T 735599 4469340

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

6

Parcel·la

32

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Conjunt arquitectònic.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare en tancat per guardar ramat.

Ubicació respecte a camí públic

Vora la pista d’entrada al mas Cremat.

Elements exteriors associats

Corral de pedra seca adossat i anell perimetral parcial.

Elements interiors

El sòl és de roca mare. Un cistell i fem.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb anell parcial i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses i cascall. Inici a l’alçada d’ 1,40 m, coincidint amb la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses d’ 1,00 m de llargària. Marc de fusta de l’antiga porta. Alçada màxima de l’obertura: 1,25 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals. L’anell perimetral té una alçada de 1,60 m i 70 cm de gruix. Els murs tenen un gruix de 0,70 m, mesurat a l’entrada. La pedra emprada és molt regular amb moltes lloses. Els murs del corral tenen una alçada d’ 1,20 m i 0,60 m de gruix. El perímetre és de 11,30 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,65 m. Alçada murs per l'exterior: 2,75 m. Diàmetre interior de la planta: 3,10 m. Perímetre exterior caseta: 15,10 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: