Element: Caseta (A-24)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-24

Coordenades GPS

30T 734997 4469058

Orientació

NO

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

6

Parcel·la

61

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare en terrenys del mas.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Boi, al mateix Mas de Capote.

Elements exteriors associats

Roca mare a l'entrada, gerrer al bancal de baix i altres elements vinculats al mas, a prop.

Elements interiors

El sòl està més baix que el terreny exterior i és de roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Semicircular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses i cascall, amb cabirons de fusta per baix. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de fusta. Atrompetada. Amb porta metàl·lica. Alçada màxima de l’obertura: 0,95 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,60 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,75 m. Diàmetre interior de la planta: 2,40 m. Perímetre exterior caseta: indeterminat.

Notes

FOTOGRAFIES