Element: Caseta (A-20)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-20

Coordenades GPS

30T 732826 4467940

Orientació

SO

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

25

Parcel·la

38

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Conjunt arquitectònic singular.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare en terrenys del mas Birlata.

Ubicació respecte a camí públic

Al Mas de Birlata, que s'arriba per sender.

Elements exteriors associats

Corral a l'entrada; anell parcial perimetral; magatzem d'obra a la vora; tres casetes, gerrers, rampes i refugis integrats als terrenys del mas, a prop, pels bancals cap al barranc.

Elements interiors

El sòl està més alt que el nivell del terreny i és de roca mare, pals empotrats, gerrer i fem.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Semicircular.

Forma secció exterior

Parets un poc inclinades, part soterrades, i coberta poc pronunciada

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall, lloses i cendra. Inici a l’alçada del nivell de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de fusta. Porta de fusta. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments exteriors estan un poc inclinats i tenen un anell parcial perimetral, amb volada de lloses de remat. La pedra emprada és irregular. Els murs tenen un gruix de 0,80 m, mesurat a l’entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 2,20 m. Perímetre exterior caseta: 13,90 m.

Notes

(la llinda de fusta està corcada i les parets del corral enderrocades en part)

FOTOGRAFIES

Related Images: