Element: Caseta (A-04)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-04

Coordenades GPS

30T 732609 4468011

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

25

Parcel·la

34

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, tipus representatiu i entorn.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret, prop del Mas de Baix

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi, bancals avall.

Elements exteriors associats

Anell perimetral, paret de pedra seca adossada i cirer gran darrere. Elements de la zona d'interès, prop.

Elements interiors

Pedres grans i pals de fusta empotrats als murs, diametralment. El sòl està 15cm més baix que el terreny.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb anell parcial i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall, terra i un poc de vegetació. Inici des de mur interior a l’alçada d’1.70 m, coincidint amb el nivell de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda de fusta de 1,90 m de llargària. Alçada màxima de l’obertura: 1,60 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 1,00 m. Situada al cos principal.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals i es volten d’un anell incomplet, d’1,60 m d’alt i 0,45 m d’ample Els murs tenen un gruix de 0,75 m, mesurat a l’entrada. La pedra emprada no està treballada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,64 m. Alçada murs per l'exterior: 2,74 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,50 m i 2,95 m. Perímetre exterior caseta: 14,00 m.

Notes

(hi falten algunes pedres de recobriment a la coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: