Element: Caseta (A-03)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-03

Coordenades GPS

30T 732073 4467929

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

24

Parcel·la

86

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Detalls i zona d’interès.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare en terrenys erms, prop del Collao

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Boi, abans del Mas del Collao

Elements exteriors associats

Murs de pedra seca adjunts, cingles de roca mare a la vora. Elements interessants en la zona.

Elements interiors

Pedres grans de seient i pals de fusta empotrats als murs. El sòl està 30 cm més alt que el terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb volada de lloses i coberta quasi plana

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada d’ 1,10 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses, d’ 1,25 m de llargària. Graó per entrar, de pedra. Alçada màxima de l’obertura: 1,40 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,65 m. Atrompetada.

Murs

Els paraments exteriors del conjunt són verticals. La pedra emprada és regular però no està ben paredada. Els murs tenen un gruix de 0,70 m, mesurat a l’entrada, i es rematen amb una volada de lloses.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 2,40 m.Diàmetre interior de la planta: 2,80 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

(les parets estan a punt de col·lapsar i els murs adjunts han caigut)

FOTOGRAFIES

Related Images: