Element: Caseta (A-02)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-02

Coordenades GPS

30T 732322 4467832

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017.

Polígon

24

Parcel·la

97

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Detalls, tipus singular i bellesa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare en terrenys del Mas El Collao.

Ubicació respecte a camí públic

Vora el GR7, a la Pista del Boi, al Mas del Collao.

Elements exteriors associats

Tancat davant l'entrada, graó de llosa volada al mur exterior i altres elements vinculats al mas, a prop.

Elements interiors

Menjador d'obra.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i terra, amb eixida de fums. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 1,30 m de llargària. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,65 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,40 m. Alçada murs per l'exterior: 1,95 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,30 m i 4,80 m. Perímetre exterior caseta: 9,80 m.

Notes

(lloses de remat de cúpula i de llinda, partides. Falten lloses de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: