Element: Caseta (A-01)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-01

Coordenades GPS

30T 732409 4467854

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

24

Parcel·la

9016

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare i associada al Mas del Collao.

Ubicació respecte a camí públic

Vora el GR7, a la Pista del Boi, al Mas del Collao

Elements exteriors associats

Dos corrals comunicats amb escala, adjunts, i altres construccions de pedra seca a prop (zona d’interès)

Elements interiors

Menjador de pedra, sòl enllosat i pals de fusta empotrats als murs interiors.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular

Forma planta interior

Ovalada

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i un poc de vegetació. Inici des de mur interior a l’alçada d’ 1,20 m, coincidint amb el nivell de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses. Oberta al corral. Hi havia porta de fusta per tancar el corral. Alçada màxima de l’obertura: 1,28 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,53 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular, gran. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,25 m. Alçada murs per l'exterior: 2,15 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,20 m i 2,70 m. Perímetre exterior caseta: 13,20 m.

Notes

(el remat de la coberta de lloses ha caigut)

FOTOGRAFIES

Related Images: