Element: Refugi integrat (H-03)

Fitxa de dades

Codi Identificació

H-03

Coordenades GPS

30 T 728433 4461089

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

11

Parcel·la

103

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge de bancals erms, al Mas del Zurdo.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al Mas del Zurdo.

Elements exteriors associats

Roca mare a l'entrada, marge on s'integra, parets, portera, comptador, bassa i el mas, a prop.

Elements interiors

Lloses de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (integrat en marge).

Forma planta interior

Semicircular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del marge i coberta integrada al bancal.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i terra del bancal. Inici a l'alçada de 0,80 m del sòl.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses, de 0,90 m de llargària. Alçada: 1,35 m. Amplària: 0,85 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,45 m. Diàmetre interior de la planta: 1,10 m. Perímetre exterior refugi: —

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: