Element: Refugi integrat (A-10)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-10

Coordenades GPS

30T 732329 4468204

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

24

Parcel·la

79

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Llinda singular i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge en bancal erm, prop del Mas de Baix

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi, bancals amunt.

Elements exteriors associats

Refugis integrats, casetes i pous, en la zona d'interès del Mas de Baix, a prop.

Elements interiors

Fresquera o gerrer al fons del refugi, tocant terra de dimensions 45x30x45, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrat en marge)

Forma planta interior

Quadrada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del marge i coberta sobreeixint del bancal.

Forma secció interior

Catenària..

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de llosa de 0,75 m de llargària, amb inscripció “266'1944/BB”. Alçada màxima de l’obertura: 0,70 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,44 m dalt i 0,55 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals (marge), fets amb pedra irregular. Les brancades de l’entrada conformen també les parets interiors del refugi. Gruix del mur: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,25 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m.Mesures interiors de la planta: 0,74 m i 0,96 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

(li falten pedres de recobriment de la coberta)

FOTOGRAFIES