Element: Refugi integrat (A-09)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-09

Coordenades GPS

30T 732808 4468077

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

25

Parcel·la

33

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge en bancal erm, en zona d'interès.

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi, bancals avall.

Elements exteriors associats

Elements de la zona d'interès del barranc del Mas de Baix, a prop.

Elements interiors

El sòl està més alt que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (el refugi està integrat al marge d’un bancal).

Forma planta interior

Rectangular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del marge i coberta integrada en el bancal.

Forma secció interior

Rectangular.

Coberta

Plana conformada per la llosa de la llinda d'entrada, recoberta de la terra del bancal.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats cap a l'interior, amb llinda de llosa de 1,60 m de llargària. Alçada màxima de l’obertura: 1,00 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,90 m dalt i 1,00 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals (marge), fets amb pedra prou regular i grans lloses. Les brancades de l’entrada conformen també les parets interiors del refugi. Gruix del mur: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,75 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m. Mesures interiors de la planta: 1,00 m i 1,10 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

FOTOGRAFIES