Element: Caseta (B-80)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-80

Coordenades GPS

30 T 731135 4470180

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

23

Parcel·la

16

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada i tipus de pedra

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en bancal de cultiu, prop del mas de Padilla

Ubicació respecte a camí públic

Carretera del Pla

Elements exteriors associats

Pou darrere la caseta, amb aigua; tres refugis integrats a prop

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses. Inici a l’alçada de 1,15 m del sòl iinterior.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals sense llinda. Atrompetada molt oberta. Amplària: 0,50 m dins i 1,25 m a l'exterior.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra molt regular, quasi prismàtica. El gruix dels murs és de 0,80 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,75 m. Alçada murs per l'exterior: 1,33 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,95 m i 2,80 m. Perímetre exterior caseta: 13,40 m.

Notes

(a la coberta li falta recobriment i més de la meitat dels paraments exteriors estan enderrocats)

FOTOGRAFIES

Related Images: