Element: Caseta (B-79)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-79

Coordenades GPS

30 T 728883 4465511

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

40

Parcel·la

139

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en bancals cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Casetes, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Quadrada amb anell perimetral complet.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, rematada amb grans lloses i recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior a l’alçada de 0,90 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses de 1,10 m de llargària, l'exterior amb dibuix singular. Alçada: 1,70 m. Amplària: 0,85 m dalt i 1,20 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,40 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,55 m i 3,30 m. Perímetre exterior caseta: 14,00 m.

Notes

(paret exterior a SO i anell perimetral, enderrocats, i falta recobriment en coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: