Element: Caseta (B-78)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-78

Coordenades GPS

30 T 728901 4465577

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

40

Parcel·la

412

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en bancals cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Casetes, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada de 1,15 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses de 0,95 m de llargària i volada de pedres a sobre. Alçada: 1,70 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,85 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 1,95 m. Mesures interiors de la planta: 3,50 m. Perímetre exterior caseta: 16,20 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: