Element: Caseta (B-76)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-76

Coordenades GPS

30 T 728808 4466059

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

40

Parcel·la

8

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge, vora la pista.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes a La Solaneta.

Elements exteriors associats

Marge de pedra seca on s'adossa i altres a la vora; Mas de la Solaneta, prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 0,90 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,65 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,40 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Mesures interiors de la planta: 2,70 m. Perímetre exterior caseta: 12,60 m.

Notes

(falten pedres de recobriment de coberta i hi ha panys de paret exterior enderrocats)

FOTOGRAFIES

Related Images: