Element: Caseta (B-75)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-75

Coordenades GPS

30 T 728650 4465977

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

40

Parcel·la

11

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge, entre la Rambla i la pista.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes a La Solaneta.

Elements exteriors associats

Arbrea a l'esquerra de l'entrada; marges de pedra seca on s'adossa; Mas de la Solaneta i Les Ventes, prop.

Elements interiors

Pedres de seient i gerrer o fresquera al fons, entre la roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular

Forma planta interior

Trapezoïdal.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària pronunciada.

Coberta

Cúpula primitiva pronunciada, rematada amb grans lloses i recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de pedra de 15cm de gruix i 0,90 m de llargària. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Mesures interiors de la planta: 1,60 m. Perímetre exterior caseta: 13,20 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: