Element: Caseta (B-63)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-63

Coordenades GPS

30T 729433 4466378

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

418

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, i exemplar representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu, entre Mas de Celades i la Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Celades.

Elements exteriors associats

Parets de separació de bancals i el Mas de Celades, prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada feta amb pedres grosses, rematada amb lloses fines i recoberta de cascall. Inici a l’alçada de 1,30 m, des del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda de simple de llosa de 1,00 m de llargària. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,75 a la base. Atrompetada.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m. Diàmetre interior de la planta: 2,50 m. Perímetre exterior caseta: 17,50 m.

Notes

(arreglada als últims anys)

FOTOGRAFIES

Related Images: