Element: Caseta (F-43)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-43

Coordenades GPS

30 T 728409 4464369

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

73

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa. Planta i mides, singulars.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, baix l'Alforí.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Casa a prop, Font de l'Alforí al capdamunt.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, rematada amb grans lloses i recoberta de terra i vegetació. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 0,90 m de llargària, volada sobre la vertical del mur. Alçada: 1,90 m. Amplària: 0,20 m dalt i 1,00 m a la base. Hi ha rames de carrasca per impedir l'entrada.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,65 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,40 m. Alçada murs per l'exterior: 2,60 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,30 m. i 4,70 m. Perímetre exterior caseta: 17,60 m.

Notes

(tota la paret exterior a oest està enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: