Element: Caseta (F-40)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-40

Coordenades GPS

30 T 727671 4464188

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

223

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys cultivats, vora Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Marge on s'adossa i Rambla.

Elements interiors

Pedres de seient i gerrer, vora terra, a SO de 35x27x45, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 0,95 m de llargària. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,80 m a la base.. Encarada a Rambla.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra prou regular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,00 m. Alçada murs per l'exterior: 1,65 m.i Dàmetre interior de la planta: 1,70 m. Perímetre exterior caseta: 14,30 m.

Notes

(reparada als últims anys, llosa de remat de cúpula interior, partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: