Element: Caseta (F-39)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-39

Coordenades GPS

30 T 727648 4463995

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

244

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys cultivats, vora Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Anell perimetral parcial de 0,70 m d'alt i 0,55 m d'ample. Parets, fita i Rambla.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb anell parcial i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta d'arena. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,60 m. Encarada a Rambla.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,65 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,15 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 2,80 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES